Home » mobiliteit quick scan

Viets & Go heeft een mobiliteit quick scan ontwikkelt van waaruit voor de werkgever indicatief ,inzichtelijk wordt gemaakt wat het de betreffende werkgever specifiek gaat opleveren indien de werkgever  samen met  ( een deel van ) de werknemers het Vietsplan uitrolt binnen de organisatie.

 

Met behulp van deze Qscan worden de volgende zaken indicatief inzichtelijk op hoofdlijnen:

  • Een deel oplossing voor de parkeer en file problematiek in en rond de organisatie.
  • Realiseren van ( enorme)  kosten besparingen v.w.b. woonwerk verkeer en parkeerproblematiek
  • MVO ondernemen en de organisiatie een gezond imago meegeven
  • Invloed op het ziekteverzuim en de productiviteit binnen de organisatie
  • Deel oplossing voor de parkeerproblematiek van bezoekers.
  • Het opzetten van mobiliteitsregelingen en zgn. “vervangende fietsplannen” voor de medewerkers.
  • Het verlagen van de kosten voor mobiliteitsonderdelen van uw bedrijf of instelling.
  • Het op een positieve wijze enthousiasmeren en activeren van uw medewerkers.