Home » Het Vietsplan

Een e-bike van de zaak kan nog steeds

 

Vietsplan

Wist u dat er nog steeds een fietsplan voor de werknemers bestaat? De werkgever mag onder andere een kilometervergoeding geven van maximaal 19 cent per kilometer, belastingvrij!

De werkgever faciliteert een e-bike van de zaak. Dit is vergelijkbaar met het leasen van een auto.

Voor een bedrag per maand heeft de werknemer een e-bike of fiets naar keuze tot zijn of haar beschikking inclusief volledige service en onderhoud. De werkgever betaalt de werknemer maandelijks de kosten vanuit de fiscaal vrije regelingen zoals de kilometervergoeding en de WKR. De werkgever hoeft hiervoor geen ingewikkelde administratie bij te houden, maar mag een vaste maandelijkse vergoeding geven op basis van het aantal gewerkte dagen. Dit resulteert in een verlaging van de CO2 uitstoot, besparing van parkeerplaatsen en een vitalere onderneming. Goed voor de werkgever, goed voor de werknemer.

 

Een voorbeeldberekening

Een e-bike kost binnen het Vietsplan 65 euro per maand, een medewerker sluit de overeenkomst af.

Wat kost het de werknemer, wat kost het de werkgever?

Voorbeeld 1: de werkgever betaalt de fiscaal vrije reiskostenvergoeding, de werknemer sluit de overeenkomst af. De werknemer woont 10 km van het werk, dit resulteert in 20 kilometer fietsen per dag. De werknemer werkt aantoonbaar 230 dagen per jaar. De werknemer ontvangt 230 dagen * 20 kilometer * 0,19 eurocent per jaar = 874 euro. Per maand ontvangt de werknemer 72,83 euro belastingvrij van de werkgever.

Voorbeeld 2: de werkgever betaalt de fiscaal vrije reiskostenvergoeding, de werknemer sluit de overeenkomst af. De werknemer woont 5 km van het werk, dit resulteert in 10 kilometer fietsen per dag. De werknemer werkt aantoonbaar 230 dagen per jaar, dan ontvangt de werknemer 230 dagen * 10 kilometer * 0,19 eurocent per jaar = 437 euro. Per maand ontvangt de werknemer 36,42 euro belastingvrij van de werkgever. De fiets kost in dit voorbeeld 65 euro per maand. De werkgever zou het verschil van 28,59 euro (65 euro minus 36,41 euro) eventueel belastingvrij vanuit de WKR kunnen aanvullen.

Voorbeeld 3: De werkgever sluit de overeenkomst af. De werkgever stelt de e-bike ter beschikking van de medewerker. De werkgever betaalt 65 euro (inclusief BTW) en verrekent de voorbelasting. De werknemer betaalt niets indien de e-bike alleen gebruikt wordt voor bedrijfswerkzaamheden. Al naar gelang het aantal privé kilometers krijgt de werknemer bijtelling op het loon. Vanaf 2020 zal er sprake zijn van een vaste fiscale bijtelling van 7% over de waarde van de e-bike.

 

 

Goed voor de werkgever

Enorme besparing mobiliteitskosten  (automobiliteit 13 x duurder dan fietsmobiliteit)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kosten fiscaal vrij ( via kilometervergoeding of WKR)

Gezonde fitte werknemers, hogere productiviteit

Minder ziekteverzuim

Maximale service en onderhoud , zorgeloos zakelijk fietsen

Overeenkomst wordt met werknemer afgesloten

Extra secundaire voorwaarde

Doorstroming op de bedrijventerreinen , minder files

Duurzaam

Geen administratieve vastlegging ,

in dit concept GEEN administratieve rompslomp

 

Goed voor de werknemer

  • Geen grote investering maar een vast  en overzichtelijk bedrag per maand.
  • Omruilmogelijkheid na 3 jaar bij een overeenkomst van 4 jaar.
  • Geen BKR toets, geen BKR registratie , geen financieel product
  • Altijd rijden op de allernieuwste E-bike of fiets.
  • Onderhoud en service is geregeld.
  • Schade wordt hersteld.
  • Bij diefstal  de mogelijkheid om een nieuwe E-bike  of fiets uit te zoeken.
  • Contract beëindiging bij arbeidsongeschiktheid of ziekte ( uniek!)
  • Pech onderweg service.
  • 100% fietsplezier volledige “ontzorging “!

 

Handig te weten

Voor een vaste onbelaste reiskosten vergoeding moet u minstens 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek fietsen. Dat is 2 dagen per week.

Voor een vaste onbelaste reiskosten vergoeding kunt u uitgaan van 214 werkdagen per jaar, daarbij is rekening gehouden met zaken zoals vakantie en ziektedagen. Werkt u aantoonbaar meer, dan mogen meer dagen berekend worden. Bij de Belastingdienst vindt u meer informatie: [knop naar de belastingpagina].